Overige EEG's

Voor speciaal onderzoek kunnen nog andere typen EEG's nodig zijn. Soms worden deze EEG's gecombineerd met aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld met een psychologische test.

EEG in combinatie met een psychologische test

Aanvallen kunnen soms zo licht zijn, dat ze nauwelijks opgemerkt worden. Als tijdens een aanval op het EEG kleine afwijkingen te zien zijn, kan met psychologische tests worden nagegaan of de hersenen inderdaad tijdelijk minder goed werken. Door het stellen van vragen tijdens het EEG kan dan bijvoorbeeld iemands concentratie worden getest.

EEG met diepte-elektroden

Ter voorbereiding op een operatie (epilepsiechirurgie) moet zeer nauwkeurig worden onderzocht welke plaats in de hersenen precies verantwoordelijk is voor de aanvallen. Dit kan via een diepte-EEG, ook wel S-EEG genoemd. De neurochirurg brengt via een opening in de schedel elektroden tot vlak bij de verdachte plaats. Daarna worden aanvallen geregistreerd op EEG en video.