Neuropsychologisch onderzoek

De meeste mensen met epilepsie die aanvalsvrij zijn, hebben geen met epilepsie samenhangende problemen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Als dat nodig is, kan er bij mensen met epilepsie een zogenaamd neuropsychologisch onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek zoekt naar de relatie tussen hersenen en gedrag en de stoornissen die zich hierin kunnen voordoen. Iemand met een verstoring in de hersenen kan problemen ondervinden in het dagelijks leven.

Wanneer is neuropsychologisch onderzoek nodig?

Als iemand voortdurend klachten heeft met cognitieve functies zoals aandacht, geheugen, oriëntatie of taalgebruik, kan dat reden zijn om een neuropsychologisch onderzoek te laten doen. Ook stemmingsstoornissen en veranderingen in het dagelijks functioneren tijdens werk en leren, kunnen aanleiding zijn voor dergelijk aanvullend onderzoek.

Waaruit bestaat een neuropsychologisch onderzoek?

In een neuropsychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken naar geheugen, concentratievermogen, taalvaardigheden, plannen en organiseren. Het onderzoek bestaat onder meer uit het beantwoorden van vragen, het oplossen van opdrachten, het meten van reactiesnelheid, geheugen- en leestesten.

Verwijzing naar een (neuro)psycholoog

Bespreek uw klachten met uw neuroloog. Hij/zij kan u doorverwijzen naar een (neuro)psycholoog. In de twee epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe zijn speciale afdelingen (neuro)psychologie.