SEIN

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is 1 van de 2 epilepsiecentra in Nederland. Doorverwijzing naar een epilepsiecentrum gebeurt bij mensen met epilepsie bij wie de diagnose niet makkelijk te stellen is, of die extra zorg nodig hebben.

Epilepsieklinieken en poliklinieken van SEIN

In de vestiging in Heemstede, locatie Meer en Bosch en de vestiging Zwolle, locatie Heemstaete, zijn er mogelijkheden voor onderzoek, behandeling en opname voor (jong)volwassenen, mensen met een verstandelijke beperking en kinderen en jongeren met epilepsie.

Poliklinieken
Er zijn poliklinieken in Almelo, Almere, Amsterdam, Arnhem, Cruquius, Groningen, Den Haag, Heemstede, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Op de website van SEIN staat de actuele lijst met poliklinieken (eerste categorie) en de adressen.

Woonzorg en dagbesteding

Voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie biedt SEIN woonvoorzieningen. Hiervoor kunt u terecht op locatie De Cruquiushoeve in Cruquius, Meer en Bosch in Heemstede en Fonteinkruid in Zwolle. SEIN heeft 402 plaatsen. Jongeren en volwassenen met epilepsie en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen - ook als zij niet bij SEIN wonen - dagbesteding afnemen bij SEIN. Om bij SEIN te kunnen wonen of gebruik te kunnen maken van de dagbesteding is een CIZ-indicatie (WIz) nodig.

Logeeropvang voor kinderen en jongeren

In het Logeerhuis de Zonnebloem op locatie De Cruquiushoeve kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen terecht voor diverse vormen van opvang. Verblijf in het Logeerhuis kan met een beschikking van de Jeugdwet of CIZ-indicatie (WIz).

Speciaal onderwijs

Op locatie De Cruquiushoeve is een school voor speciaal basis en voortgezet onderwijs gevestigd, De Waterlelie. De school beschikt over een Dienst Ambulante Begeleiding. De onderwijskundig begeleiders van deze Dienst Ambulante Begeleiding werken samen in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). De onderwijskundig begeleiders adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. Locatie Heemstaete in Zwolle heeft een samenwerkingsverband met school De Twijn.