Kempenhaeghe

Kempenhaeghe is 1 van de 2 epilepsiecentra in Nederland. Doorverwijzing naar een epilepsiecentrum gebeurt bij mensen met epilepsie bij wie de diagnose niet makkelijk te stellen is, of bij mensen die extra zorg nodig hebben.

Epilepsieklinieken en poliklinieken

Kempenhaeghe heeft in Heeze en in Oosterhout epilepsie(poli)klinieken voor onderzoek, behandeling of voor een opname. Verder zijn er poliklinieken in Maastricht, Sittard, Nijmegen, Enschede, Winterswijk, Goes, Rotterdam, Dordrecht en Krimpen a/d IJssel. Op de website van Kempenhaeghe vindt u de lijst met de adressen van de poliklinieken.

WLZ epilepsiezorg

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe richt zich op verzorging en begeleiding van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking met epilepsie. Kinderen zijn een belangrijke aandachtsgroep van het centrum. Kempenhaeghe heeft 300 plaatsen in Sterksel (locatie Providentia) en diverse buitenhuizen in de omgeving van Heeze en een buitenhuis in Oosterhout. Het centrum valt onder de verstandelijk gehandicaptenzorg en wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Speciaal onderwijs

Aan Kempenhaeghe is een school voor speciaal onderwijs verbonden, De Berkenschutse. De school beschikt over een Dienst Ambulante Begeleiding. De onderwijskundig begeleiders van deze Dienst Ambulante Begeleiding werken samen in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). De onderwijskundig begeleiders adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland.

Meer informatie over Kempenhaeghe

Voor meer informatie en de adresgegevens kunt u terecht op de website van Kempenhaeghe.