Begeleiding bij werk

De meeste mensen met epilepsie kunnen blijven werken. Voor mensen die nog regelmatig aanvallen hebben, kan dat anders liggen. Zij kunnen problemen krijgen met het vinden of behouden van werk.

Werken met epilepsie

Als iemand nog aanvallen heeft, is niet elke baan (meer) geschikt. Denk hierbij aan banen waarbij iemand met een auto moet rijden, met een heftruck moet rijden, met gevaarlijke machines moet werken of op hoogtes moet werken. Soms vormen de aanvallen een risico op de werkvloer. Soms denkt een werkgever dat epilepsie gevaarlijk is terwijl dat niet altijd zo is. Of werkgevers laten zich leiden door vooroordelen over epilepsie. Dat kan leiden tot problemen op het werk. Het is dan belangrijk om deze met de werkgever te bespreken en uit te leggen hoe de epilepsie eruitziet en wat de epilepsie (voor het werk) betekent. Als dit problemen niet oplost, of als er andere problemen ontstaan door de epilepsie, kan iemand terecht bij de bedrijfsarts. Maar voor advies, informatie en vragen kan ook altijd contact worden opgenomen met een arbeidsconsulent van een epilepsiecentrum.

Arbeidsconsulent epilepsiecentrum

De arbeidsconsulent van een epilepsiecentrum biedt ondersteuning en begeleiding voor mensen met epilepsie die zijn uitgevallen tijdens het arbeidsproces, die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt of die hun baan willen houden. Door een re-integratietraject wordt gekeken naar de mogelijkheden en de kansen die mensen met epilepsie hebben. U kunt zelf contact opnemen met de arbeidsconsulent en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

De financiering gebeurt door het UWV, de werkgever, de gemeente of arbo- of verzekeringsartsen. Verwijzing is niet nodig. Als het nodig is, werkt de arbeidsconsulent samen met een neuroloog en een maatschappelijk werker en/of psycholoog van een epilepsiecentrum. Met elkaar wordt bekeken wat iemands wensen en mogelijkheden zijn. Informeer bij het epilepsiecentrum naar de mogelijkheden en voorwaarden.