Begeleiding in het onderwijs

Door epilepsie kunnen sommige kinderen leerproblemen krijgen. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor ambulante begeleiding. Voor kinderen die leer- en gedragsproblemen hebben door epilepsie zijn er speciale scholen, die verbonden zijn aan de epilepsiecentra.

Ambulante begeleiding

Zit een kind met epilepsie op een gewone school, dan kunnen de ouders of leerkrachten een beroep doen op de Diensten Ambulante Begeleiding. De onderwijskundig begeleiders van deze diensten adviseren en begeleiden leerlingen met epilepsie en leerkrachten/docenten in heel Nederland. Het advies kan bijvoorbeeld gaan over:

 • omgaan met aanvallen op school;
 • aanpassing van het lesprogramma;
 • voorlichting aan klasgenoten;
 • scholing van leerkrachten/docenten, teams en andere betrokkenen;
 • leren omgaan met angst of onzekerheid door epilepsie;
 • het verbeteren van de werkhouding;
 • ondersteuning bij concentratie- en geheugenproblemen;
 • het verbeteren van de executieve functies ('regelfuncties in de hersenen');
 • plannen en organiseren van huiswerk;
 • het kiezen van een school voor leerlingen met epilepsie vanaf 3 jaar;
 • het maken van beroepskeuzes;
 • het bepalen van de zorgzwaarte voor leerlingen met epilepsie.

De werkwijze van het LWOE wordt besproken in het inhoudelijke filmpje 'Leerproblemen op school'. De epilepsiescholen in Cruquius (De Waterlelie) en Heeze (De Berkenschutse) beschikken over een Dienst Ambulante Begeleiding. De onderwijskundig begeleiders helpen leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De onderwijskundig begeleiders van beide diensten werken samen in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

Aanmelden voor begeleiding via LWOE

Als een kind vastloopt op school door zijn epilepsie, kunnen de ouder, leerkracht of arts rechtstreeks contact opnemen met het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Er wordt dan gekeken welke hulp het meest geschikt is.

Wet passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de wet passend onderwijs. Dit is de vervanging voor 'het rugzakje'. Voor 1 augustus toegekende rugzakjes lopen nog door voor de toegekende tijd. Scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht elk kind een passende onderwijsplek aan te bieden; op de school waar ze zich hebben aangemeld of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Voor kinderen met epilepsie loopt dit via het LWOE. Lees meer over de wet passend onderwijs op de website van Rijksoverheid.

Speciale epilepsiescholen

Voor kinderen met epilepsie die leer- en gedragsproblemen hebben zijn er speciale scholen, verbonden aan epilepsiecentra. De school De Waterlelie staat in Cruquius en de school De Berkenschutse in Heeze. Er zijn afdelingen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Kinderen die (soms langdurig) moeten worden opgenomen in een van de epilepsiecentra kunnen daar terecht, maar ook kinderen uit de regio.