Alternatieven

Alternatieve behandelmethoden genezen de epilepsie niet. Wel kan iemand zich beter voelen door alternatieve behandelingen. Dat kan in enkele gevallen een gunstige invloed hebben op de aanvallen. Niet elke behandeling werkt bij iedereen. Als een behandeling bij een ander werkt, betekent dat niet dat deze ook bij u zal werken. Wat dat betreft, is er geen verschil met reguliere behandelingen. Veel hangt af van uw epilepsie, uw omstandigheden en uw eigen opvattingen.

Waarom naar een alternatieve behandelaar?

De keuze voor een alternatieve behandeling kan bij iemands levensstijl passen. Het kan bovendien als een aanvulling op de medische behandeling gezien worden. Ook kunnen mensen besluiten om naar een alternatieve behandelaar te gaan, omdat hun epilepsie niet door de medische wetenschap kan worden genezen.

Wat zijn de effecten?

Er zijn op dit moment geen alternatieve behandelingen die epilepsie kunnen genezen, al wordt dit soms wel beweerd. Toch hebben sommige mensen met epilepsie baat bij alternatieve behandelwijzen. Ze kunnen de kwaliteit van iemands leven verbeteren.

Waar kunt u op letten?

Het spreekwoord ´Baat het niet, dan schaadt het niet` gaat zelden op. Win daarom goede informatie in en ga naar een erkende alternatieve genezer. Wie een alternatieve behandelaar bezoekt, kan hierop kritiek krijgen van de huisarts of neuroloog. Dat kan vervelend zijn, maar u hoeft zich er niet door te laten weerhouden. Wel is het aan te raden de samenwerking met de arts die u voorheen had niet op te zeggen. Probeer te bereiken dat de verschillende behandelaars onderling contact hebben. Dat voorkomt dat behandelingen elkaar ongunstig beïnvloeden. Stop nooit met de medicijnen zonder overleg met huisarts of neuroloog.

Voorbeelden van alternatieve behandelwijzen

Er zijn verschillende alternatieve behandelmethoden. Hieronder geven we enkele voorbeelden:

Homeopathie

Onderzoek heeft bewezen dat epilepsie niet genezen kan worden met homeopathische middelen. Homeopaten zelf beweren meestal ook niet dat zij dit kunnen. Daarnaast is het zo dat homeopathische middelen, in tegenstelling tot anti-epileptica, geen bewezen onderdrukkende werking op de aanvallen hebben. Homeopaten geloven wel dat zij de algehele gezondheidstoestand van iemand met epilepsie kunnen verbeteren, waardoor er minder aanvallen optreden.

Voeding

Onderzoek heeft niet bewezen dat bepaalde diëten invloed hebben op epilepsie. Zie voor uitzonderingen het ketogeen dieet.

Yoga

In Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, locatie Hans Berger Kliniek in Oosterhout, is een experiment gedaan om te onderzoeken of yoga een positief effect heeft op epilepsie. Daaruit is gebleken dat sommige mensen met epilepsie zich in het algemeen beter voelden door yoga. Yoga verminderde echter niet het aantal aanvallen.