Onze 18 onderzoeksvragen

Bekijk de onderzoeksvragen en breng jouw stem uit. Klik op het pijltje voor meer informatie.

Hoe kunnen we bestaande behandelingen voor andere aandoeningen ook inzetten bij epilepsie?

Hoe kunnen we bestaande behandelingen voor andere aandoeningen ook inzetten bij epilepsie? 

Door bestaande behandelingen, die nu bijvoorbeeld worden gebruikt in de oncologie of bij post-traumatische stress syndroom, ook te gebruiken in de behandeling van epilepsie maken we optimaal gebruik van de bestaande kennis. 

Hoe voorspellen we welke behandelingen effectief zijn en wat de bijwerkingen zijn?

Hoe voorspellen we, per individu, welke behandelingen (zoals medicijnen, neuromodulatie en ketogeen dieet) effectief zijn en wat de bijwerkingen zijn? 

Met per individu bedoelen we hier dat we bij het voorspellen van de effecten van een behandeling rekening houden met allerlei factoren die specifiek zijn voor de persoon met epilepsie. Hieronder vallen onder andere leeftijd, geslacht en genetische achtergrond. 

Hoe beïnvloeden erfelijke factoren epilepsie?

Hoe beïnvloeden erfelijke factoren epilepsie? Hoe kunnen we dit inzetten voor diagnose en behandeling (gepersonaliseerde therapie)?

Epilepsie veroorzaakt door een erfelijke factor is vaak zeldzaam. Daarom zal de diagnose en behandeling per persoon verschillen. Met nieuwe technieken kunnen we wellicht per persoon de erfelijke factor repareren en daarmee de epilepsie genezen.  

Hoe helpen we behandelaars sneller te achterhalen welke behoeften iemand heeft?

Hoe helpen we behandelaars sneller te achterhalen welke behoeften iemand met epilepsie heeft? Hoe zorgen we er vervolgens voor dat behandelaars deze behoeften meenemen in de behandeling?

Welke tools kunnen we behandelaars bieden zodat zij beter/sneller kunnen achterhalen wat iemand met epilepsie nodig heeft? Hoe zorgen we ervoor dat behandelaars vervolgens de behandeling zo inrichten dat het goed past bij dat wat iemand met epilepsie nodig heeft?

Wat zijn de onderliggende mechanismen van epilepsie?

Welke onderliggende biologische processen leiden uiteindelijk tot epilepsie? 

Hoe richten we de samenleving zo in dat mensen met epilepsie op een veilige en plezierige manier kunnen deelnemen? 

Hoe richten we de samenleving zo in dat mensen met epilepsie op een veilige en plezierige manier kunnen deelnemen? 

Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat omstanders goed reageren op een epileptische aanval? En dat verzorgers worden gealarmeerd wanneer iemand die alleen op pad is een epileptische aanval krijgt? 

Welke andere chronische aandoeningen komen vaak voor bij epilepsie?

Welke andere chronische aandoeningen komen vaak voor bij epilepsie? En hoe kunnen we deze kennis vervolgens gebruiken om tot completere behandelingen te komen? 

Uiteenlopende hersenziekten kunnen tot epilepsie leiden en vaak bestaat er specifieke kennis over die combinaties van een specifieke hersenziekte en epilepsie. Hoe kunnen we zorgteams samenstellen die zo goed mogelijk op deze specifieke combinaties inspelen? 

Hoe bevorderen wij de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen, testsystemen en modellen voor epilepsie onderzoek?

Hoe bevorderen wij de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen, testsystemen en modellen voor epilepsie-onderzoek? 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de tools die wetenschappers nodig hebben voor goed epilepsie-onderzoek sneller en beter worden ontwikkeld?

Hoe zorgen we voor een zo zorgvuldig en volledig mogelijk zorgpad?

Hoe zorgen we voor een zo zorgvuldig en volledig mogelijk zorgpad voor mensen met epilepsie en hun naasten? 

Hoe zorgen we ervoor dat iemand met epilepsie op het juiste moment en door de juiste professional geholpen wordt? En hoe zorgen we ervoor dat deze zorg compleet is? Bijvoorbeeld dat mensen, naast neurologische zorg, ook psychologische hulp krijgen.

Hoe kunnen mensen met epilepsie de kwaliteit van hun leven verbeteren door veranderingen in leefstijl?

Hoe kunnen mensen met epilepsie de kwaliteit van hun leven verbeteren door veranderingen in leefstijl? 

Denk bij leefstijl aan dieet, sport, slaap en meditatie, maar ook aan alcohol en roken. 

Hoe maken we bestaande behandelingen makkelijker in gebruik?

Hoe kunnen we behandelingen makkelijker of comfortabeler maken door ze in een ander toedieningsvorm aan te bieden? Bijvoorbeeld door te zorgen voor kleinere tabletten, andere sprayflesjes voor noodmedicatie of een kleinere magneet voor de NVS.

Hoe kunnen we mensen met epilepsie en hun naasten helpen om de epilepsie te accepteren?

Hoe kunnen we mensen met epilepsie en hun naasten helpen om de epilepsie te accepteren? 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zowel mensen met epilepsie als hun naasten vrede hebben met de epilepsie zelf en de gevolgen van epilepsie op het leven?

 

Hoe voorspellen we epileptische aanvallen voor de aanval waarneembaar is?

Hoe voorspellen we epileptische aanvallen (ruim) voor de aanval waarneembaar is, zodat iemand zijn/haar gedrag kan aanpassen? 

Met gedrag aanpassen bedoelen we hier dat mensen bepaalde keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld: niet autorijden of geen examen doen, wetende dat ze binnenkort waarschijnlijk een epileptische aanval zullen krijgen.  

Hoe kunnen we een beter begrip krijgen over de factoren die een rol spelen bij epilepsie?

Hoe kunnen we een beter begrip krijgen over de factoren (behalve erfelijkheid) die een rol spelen bij epilepsie? 

Welke effecten hebben factoren zoals hormonen, infecties, stemming en omgeving op epilepsie? Denk hierbij aan factoren die epilepsie veroorzaken, epilepsie in stand houden, een epileptische aanval uitlokken en het herstel na een epileptische aanval beïnvloeden. 

Hoe houden we de zorg beschikbaar en betaalbaar voor mensen met epilepsie?

Hoe houden we, met het gebrek aan zorgverleners en de vergrijzing, de zorg beschikbaar en betaalbaar voor mensen met epilepsie? 

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met epilepsie ook in de toekomst – ondanks een dreigende stijging in zorgkosten – de zorg kunnen blijven betalen?

Hoe detecteren we een epileptische aanval beter op het moment dat het plaatsvindt?

Hoe detecteren we een epileptische aanval beter op het moment dat het plaatsvindt? 

Als we een epileptische aanval goed kunnen detecteren, kunnen we verzorgers alarmeren. Het kan ook helpen bij het bepalen van de juiste behandeling. 

Is er een wisselwerking tussen medicijnen, stemming en leefstijl?

Is er een wisselwerking tussen medicijnen, stemming en leefstijl? En hoe beïnvloedt deze wisselwerking iemands epilepsie? 

Medicijnen, stemming en leefstijl hebben los van elkaar een effect op epilepsie, maar hoe zit het met interactie-effecten? Een voorbeeld van een interactie-effect: veel sporten heeft ook effect op je stemming en wellicht heeft het daardoor ook weer een bepaald effect op epilepsie. 

Wat bepaalt of iemand die aanvalsvrij is probleemloos kan stoppen met medicijnen?

Wat bepaalt, als je al lange tijd medicijnen slikt, wanneer je mag beginnen met afbouwen? Nu hangt de beslissing om af te bouwen vooral af van hoelang je aanvalsvrij bent. Maar zijn er ook andere factoren die behandelaars mee zouden moeten nemen in deze beslissing?