Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Epilepsiefonds. De WAR-leden adviseren de directie bij subsidies en andere kwesties die over onderzoek gaan. De leden vertegenwoordigen verschillende disciplines binnen de epilepsiewereld.

Wat doet de WAR?

De deskundigen in de WAR beoordelen de onderzoeksvoorstellen die jaarlijks worden ingediend. Er wordt een gezamenlijk advies gegeven aan de directeur van het fonds. Verder beoordelen de WAR-leden  WAR-lid de voortgang tijdens de looptijd van de onderzoeksprojecten. Daarnaast adviseert de voorzitter van de WAR de directeur van het fonds gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met het onderzoeksveld te maken hebben. WAR-leden hebben een benoeming voor vier jaar, die met nog een termijn van vier jaar verlengd kan worden.