Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Epilepsiefonds. De WAR-leden adviseren de directie bij subsidies en andere kwesties die over onderzoek gaan. De leden vertegenwoordigen verschillende disciplines binnen de epilepsiewereld.

Wat doet de WAR?

In de WAR beoordelen 9 deskundigen alle onderzoeksvoorstellen die jaarlijks worden ingediend. Er wordt een gezamenlijk advies gegeven aan de directeur van het fonds. Verder beoordeelt een WAR-lid de voortgangs- en eindverslagen tijdens de looptijd van onderzoeksprojecten. WAR-leden hebben een benoeming van 4 jaar. Deze termijn kan met 4 jaar verlengd worden. Daarnaast adviseert de voorzitter van de WAR de directeur van het fonds gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met het onderzoeksveld te maken hebben.