Voor onderzoekers

Het Epilepsiefonds stelt geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en de Harry Meinardi proefschriftprijs.

Aanvragen onderzoekssubsidie

Onderzoekers kunnen jaarlijks een aanvraag voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek indienen. De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Meer onderzoekssubsidie

Harry Meinardi proefschriftprijs

Promovendi die een baanbrekend wetenschappelijk proefschrift hebben gepubliceerd kunnen in aanmerking komen voor deze prijs.

Hoe in aanmerking?