Voor onderzoekers

Het Epilepsiefonds stelt geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Aanvragen onderzoekssubsidie

Onderzoekers kunnen jaarlijks een aanvraag voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek indienen. De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Meer onderzoekssubsidie