Aanvragen onderzoekssubsidie

Het Epilepsiefonds stelt geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers kunnen jaarlijks in januari een subsidieaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek indienen. De actuele subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier worden elk najaar op onze site geplaatst.

Enkele belangrijke punten

  • U dient elk jaar het actuele aanvraagformulier te gebruiken. Dit kunt u hieronder downloaden. 
  • Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek kan alleen worden aangevraagd via het aanvraagformulier.
  • Projecten mogen niet langer dan vier jaar duren. Indien het gaat het om een combinatie van een specialistenopleiding en wetenschappelijk onderzoek is soms een langere duur van het project mogelijk.
  • Beoordelingscriteria zijn onder andere de kwaliteit van de aanvraag en het klinisch en maatschappelijk belang van het onderzoek.
  • De subsidie van het Epilepsiefonds wordt jaarlijks vastgesteld. De subsidie is aanvullend; van de werkgever wordt ook een bijdrage verwacht.
  • De uiterlijke inzenddatum is elk jaar op 15 januari (uiterlijk 23:59 uur).

Na de toekenning

De gehonoreerde projecten starten in het jaar na de toekenning. De WAR bewaakt de voortgang van het onderzoek tijdens de looptijd van het project door het opvragen van voortgangs- en eindverslagen.

Vermelden Epilepsiefonds in artikelen en bij presentaties

De onderzoeksgroep moet bij iedere uiting over het project (de financiële steun van) het Epilepsiefonds noemen zoals in publicaties, tijdens congressen, symposia etc. Hiervoor bestaat een standaardtekst en logo: 'Dit onderzoek wordt/werd gesteund door het Epilepsiefonds, projectnummer…..' of: 'Research was supported by the Dutch Epilepsy Foundation, project number….' Hiervoor kunt u het logo van het Epilepsiefonds (jpg) downloaden. Hebt u een hogere resolutie of een ander bestandsformaat nodig? Bent u op zoek naar beeldmateriaal? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie, telefoon 030 634 40 63.