Door ons gesubsidieerd onderzoek

Jaarlijks subsidieert het Epilepsiefonds veelbelovende projecten. Dit gebeurt na een zorgvuldige selectieprocedure door de Wetenschappelijke Adviesraad. Ook draagt het fonds bij aan studies die mogelijk zijn vanuit samenwerkingsverbanden. Lees meer over onderzoeken waaraan het fonds de afgelopen 5 jaar een subsidie heeft verleend. Ze staan onderverdeeld in onderstaande categorieën.

Het overzicht van door het fonds gesubsidieerde onderzoeken gaat terug tot 1992.

Onderzoeken naar oorzaak of ontstaan

Er is nog veel onbekend over de ontstaanswijze van epilepsie. Onderzoekers proberen hier op verschillende manieren duidelijkheid in te krijgen.

Naar onderzoeken

Onderzoeken naar diagnosemethode

Onderzoekers blijven bezig om diagnosetechnieken als EEG, MRI of CT-scan te verbeteren en nieuwe technieken te ontwikkelen.

Naar onderzoeken

Onderzoeken naar behandelmethode

30% van de mensen met epilepsie blijft aanvallen houden ondanks de bestaande behandelingsmogelijkheden. Daarom blijven onderzoekers zoeken naar nieuwe behandelmethodes.

Naar onderzoeken