Waarom onderzoek?

Het Epilepsiefonds wil dat er meer kennis over en inzicht in epilepsie komt. Belangrijke vragen zijn: Hoe ontstaat epilepsie? Hoe kan de behandeling van mensen met epilepsie worden verbeterd? Er is nog veel onbekend over epilepsie en de ontstaanswijze. Daarom investeert het fonds in wetenschappelijk epilepsieonderzoek, in leerstoelen en nascholing.

Wat doet het fonds aan onderzoek?

Samen met andere organisaties in de epilepsiewereld bevordert het Epilepsiefonds op verschillende manieren het epilepsieonderzoek in Nederland. Op verschillende universiteiten bestaan inmiddels onderzoeksgroepen die gespecialiseerd zijn in epilepsie. Deze onderzoekers dienen geregeld een onderzoeksvoorstel in. Jaarlijks krijgt het fonds 15 tot 20 voorstellen binnen en financiert het 3 tot 4 onderzoeken. Verder geeft het Epilepsiefonds geld om 2 leerstoelen in stand te houden.

Wat levert onderzoek op?

Onderzoek levert meer kennis op over epilepsie. Die kennis wordt gebruikt om het ontstaan van epilepsie af te remmen of zelfs te voorkomen. Ook is onderzoek noodzakelijk om betere medicijnen te ontwikkelen, andere behandelopties te onderzoeken en bijvoorbeeld om de juiste zorg te bepalen. Het doel is om uiteindelijk zo veel te weten te komen over epilepsie dat het in de toekomst te genezen en zelfs te voorkomen is.

Betere medicijnen en behandelmethoden

Betere medicijnen en behandelmethoden

Oebo Brouwer, tot 1 januari 2015 voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), formuleert het in een artikel in Epilepsie Magazine (maart 2013) als volgt: "We weten veel meer over epilepsie dan tien jaar geleden. We hebben in elk geval meer medicijnen gekregen, maar daar zit nog gaan wondermedicijn tussen. De belangrijkste vernieuwing is dat er nu medicijnen op de markt komen die heel specifiek en effectief zijn voor een kleine groep patiënten. Voor deze patiënten betekent dat een aanzienlijke vooruitgang."

Verder geeft hij in het artikel aan dat over het algemeen de behandelmogelijkheden zijn toegenomen: elektrische prikkeling van zenuwen (nervus vagus stimulatie), en hersengebieden (diepe hersenstimulatie), het ketogeen dieet. De grootste vooruitgang is geboekt bij epilepsiechirurgie bij kinderen.

Ook noemt hij epilepsie geen 'zelfstandige ziekte', maar een symptoom. Heel veel diverse problemen kunnen leiden tot epilepsie. Dat betekent dat epilepsieonderzoek raakt aan genetica, aan oncologie, aan hart- en vaatziekten en aan allerlei andere onderzoeksvelden.