Weer geld beschikbaar voor nieuw onderzoek

24 mei 2017

Ruim acht miljoen mensen in Nederland hebben een chronische ziekte. Dat heeft een grote invloed op hun dagelijks leven, maar ook op onze economie en maatschappij. Epilepsie is een van deze chronische aandoeningen. Topsector Life Sciences & Health (Topsector LSH) en de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) stellen dit jaar 3 miljoen euro ter beschikking voor de cofinanciering van een publiek-private onderzoeksinitiatief waardoor mensen met een chronische aandoening zo fit en betrokken mogelijk kunnen leven.

Hebt u een mooi, patiëntgerichte oplossing voor deze doelgroep voor ogen? Dan is het de moeite waard om uw project in te dienen. Er is 3 miljoen euro beschikbaar voor maximaal 50 procent cofinanciering van dit publiek-private onderzoeksinitiatief. Er kunnen projecten worden ingediend met een omvang tussen de € 2 en € 6 miljoen waarbij u er rekening mee moet houden dat deze PPS-subsidie voor minimaal 50% gematcht moet worden.

Meedoen? Stuur uw vooraanvraag dan voor 30 juni om 13.00 uur op. Het project zal uiterlijk september 2018 van start gaan. De voorwaarden, informatie en inschrijfmogelijkheid kunt u vinden op www.sgfbetergezond.nl. Voor meer informatie of overleg kunt u ook contact opnemen met Martin Boer (boer@epilepsiefonds.nl of 06 2291 7375).