TV-programma Radar besteedt aandacht aan medische implantaten waaronder NVS

26 november 2018

Op maandagavond 26 november is er in het TV-programma Radar uitgebreid aandacht voor veiligheid van medische implantaten. Het zal ook gaan over hoe bijwerkingen, complicaties en calamiteiten rondom medische implantaten worden gemeld. In de uitzending komt onder meer Nervus Vagus Stimulatie (NVS), een behandelmethode bij epilepsie aan de orde. Dr. Louis Wagner, voorzitter van de Landelijke Werkgroep NVS en neuroloog bij Kempenhaeghe is één van de genodigden in de uitzending.

Het Epilepsiefonds volgt hierin het standpunt van epilepsiekliniek Kempenhaeghe. Bovendien is NVS een behandeling voor mensen met een complexe epilepsie, die opgenomen is in de Behandelrichtlijn Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Veilige behandeling bij complexe epilepsie

De uitzending van Radar kan mogelijk vragen oproepen. Daarom willen we richting epilepsiepatiënten met een NVS-stimulator en degenen die deze behandeling overwegen in afstemming met hun medisch specialist, benadrukken dat NVS al jarenlang een veilige behandeling is om epileptische aanvallen te onderdrukken. Juìst voor mensen met een complexe epilepsie, bij wie andere behandelmethoden niet of onvoldoende werken.

Bijwerkingen zijn bekend

Ondanks alle maatregelen en registraties is geen enkele ingreep, implantaat of behandeling volledig vrij van bijwerkingen en kans op eventuele problemen. Ook NVS geeft bijwerkingen. Bekend zijn heesheid, keelpijn en soms kortademigheid. Deze bijwerkingen zijn in de meeste gevallen mild en van voorbijgaande aard.

Tijdens de instellingsperiode van NVS gaat de aandacht uit naar de beste balans tussen het effect van NVS op de epileptische aanvallen en de bijwerkingen. Als die balans na enkele maanden tot een jaar niet wordt gevonden, wordt de NVS-stimulator 'uit' gezet. De bijwerkingen verdwijnen dan. De epilepsieaanvallen zullen dan helaas weer toenemen of terugkomen.

In het voorbereidingstraject op de behandeling verzorgen de neuroloog, verpleegkundig specialist en de operateur zorgvuldig en op maat informatie aan de patiënt. Die informatie gaat over de stappen in de behandeling, over de kans op een positief effect op de epilepsie en over mogelijke bijwerkingen. De voorlichting is erop gericht de patiënt optimaal voor te bereiden zodat hij/zij weet wat te verwachten van de behandeling.

Patiënt krijgt uitgebreide voorlichting

In het voorbereidingstraject op de behandeling geven de neuroloog, verpleegkundig specialist en de operateur zorgvuldig en op maat informatie. Die informatie gaat over de stappen in de behandeling, over de kans op een positief effect op de epilepsie en over mogelijke bijwerkingen. De voorlichting is erop gericht de patiënt optimaal voor te bereiden zodat hij/zij weet wat te verwachten van de behandeling.

Kwaliteitssysteem samen met patiëntenvereniging

Als er bij een patiënt onverwachte of zeer ernstige bijwerkingen of problemen optreden, worden deze al gerapporteerd in een registratiesysteem dat behandelaars van de Landelijke Werkgroep NVS samen met patiëntenvereniging Epilepsievereniging Nederland hebben opgezet en bijhouden.

Daarbovenop worden onverwachte of zeer ernstige bijwerkingen ook gemeld in het register van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dit register is bestemd voor meldingen rondom álle medische implantaten. Verder werken artsen aan een Europese implantaten-database waarin ook gegevens worden vastgelegd rondom NVS en patiënten die hiermee worden behandeld. Dit met het doel te leren en kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren.

Is er een verband tussen NVS en hartfalen?

In de Nederlandse registratie van bijwerkingen en calamiteiten zijn geen situaties terug te vinden van patiënten die te maken kregen met hartfalen in samenhang met NVS. Mogelijk heeft dit te maken met verschillen in aanpak van het voorbereidings- en screeningstraject voorafgaand en tijdens de behandeling en met verschillen in toegepaste instellingen van het NVS-systeem.

Neuroloog dr. Louis Wagner, voorzitter van de Landelijke Werkgroep NVS zegt hierover: "Ook als artsen zijn wij geschrokken van de in het tv-programma gepresenteerde gegevens uit de Verenigde Staten. Deze zijn ook aanleiding om nader onderzoek te gaan doen. Ook gaan we nog strikter inzetten op registratie van mogelijke problemen met NVS omdat wij vinden dat patiëntveiligheid altijd vooropstaat."

Vragen of zorgen?

Mocht de uitzending van Radar – ondanks dit bericht - vragen of zorgen bij u oproepen over uw situatie? Wij raden u dan aan om uw behandelend arts te raadplegen.

Extra informatiebijeenkomst

Op 3 december 2018 organiseert de EVN een extra informatiebijeenkomst over de NVS. U bent vanaf 19.30 uur welkom bij PGO Support, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht. De bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot 21.30. U kunt zich aanmelden via info@epilepsievereniging.nl onder vermelding van het aantal personen en uw emailadres voor bevestiging van uw deelname. Na aanmelding is het eventueel ook mogelijk om de bijeenkomst via een live-internet verbinding te volgen.