Onderzoek naar belangstelling epilepsiehonden

25 oktober 2018

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start deze winter een groot onderzoek naar epilepsiehonden. Als onderdeel hiervan wil de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in kaart brengen hoe mensen over epilepsiehonden denken. Ook willen zij meer weten over de gevolgen van epilepsie voor het leven van mensen met epilepsie en hun naasten. De EUR nodigt u graag uit om uw mening en ervaringen te delen door het invullen van een vragenlijst.

Onderzoek naar epilepsiehonden

Er is nog maar weinig bekend over de voordelen van een epilepsiehond voor de gezondheid en het welzijn van mensen met ernstige epilepsie en hun naasten. Op dit moment worden epilepsiehonden daarom niet vergoed vanuit het basispakket. Het doel van het onderzoek, dat de EPISODE-studie heet, is het evalueren van de kosten en effecten van epilepsiehonden bij volwassenen met ernstige epilepsie.

Deelnemers aan de studie krijgen een epilepsiehond en worden drie jaar lang gevolg, eerst een periode zonder hulphond en daarna een periode met hulphond. Gedurende het onderzoek wordt er informatie verzameld over onderwerpen zoals gezondheid, welzijn en zorggebruik van de deelnemers. Daarnaast wordt er gekeken naar het welzijn van de hulphonden en het effect voor de mantelzorgers.

Aan het onderzoek kunnen 35 volwassenen met ernstige epilepsie meedoen. De onderzoekers zijn op dit moment bezig met het werven van de laatste deelnemers. Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op de website van iMTA (Institute for Medical Technology Assessment).

Vragenlijst

De vragenlijst is bedoeld voor iedereen met epilepsie, en iedereen met een naaste met epilepsie (zoals een partner of familielid). Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Invullen kan hier.