Nieuwe Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad

30 maart 2017 Prof. Dr. Heimans per 1 januari voorzitter

Op 1 januari 2017 is Prof. Dr. J.J. Heimans toegetreden tot onze Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) in de functie van voorzitter. Hij heeft daarmee het stokje overgenomen van Prof. Dr. K.P.J. Braun, die als lid deel zal blijven uitmaken van de WAR. Prof. Heimans is emeritus hoogleraar neurologie aan het VUmc en gespecialiseerd in neuro-oncologie. De WAR streeft altijd naar een zo objectief en onafhankelijk mogelijke beoordeling van de subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. In dat streven past een voorzitter die niet uit het epilepsieveld afkomstig is