Nieuwe leerstoel voor onderzoek naar neuromodulatie en epilepsie

6 februari 2019

Per 1 februari vervult neuroloog professor dr. Paul Boon niet alleen een centrale rol in het wetenschappelijk onderzoek bij Kempenhaeghe, maar vervult hij naast zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Gent een tweede leerstoel aan de Technische Universiteit in Eindhoven. In deze functie gaat Boon zich de komende jaren bezighouden met neuromodulatie en epilepsie.

Bij iemand die epilepsie heeft, functioneren bepaalde netwerken in de hersenen niet naar behoren. De laatste jaren is er al veel onderzoek uitgevoerd naar het stimuleren van deze netwerken op zo’n manier dat het effect heeft op de epilepsie. Professor Boon wil de komende jaren meer inzicht krijgen in de werking en functie van deze netwerken, en onderzoeken of het stimuleren van deze netwerken kan helpen in het bestrijden van epilepsie. Het stimuleren van die netwerken met elektrische impulsen heet neuromodulatie. Het Epilepsiefonds draagt bij in de kosten van deze leerstoel om het onderwerp ‘epilepsie’ in de onderzoekswereld op de agenda te houden. Directeur Martin Boer van het Epilepsiefonds zegt daar het volgende over: “Neuromodulatie heeft veel potentie. Als het een behandeling voor epilepsie kan worden zonder dat er direct geopereerd hoeft te worden, dan kunnen mensen met epilepsie daar veel baat bij hebben.”