Nieuw: (les)materiaal voor basisonderwijs

27 november 2018

Voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs heeft het Epilepsiefonds een pakket aan middelen gemaakt om epilepsie onder de aandacht te brengen. Epilepsie komt namelijk geregeld voor op de basisschool maar wordt vaak niet als zodanig herkend. En als het wel herkend wordt, is er nog veel onbekendheid over epilepsie.

Voor leerkrachten

Van elke duizend kinderen in de basisschoolleeftijd, hebben er ongeveer zeven epilepsie. In de documentairefilm 'Epilepsie bij kinderen' worden twee kinderen gevolgd. Hun ouders, leerkracht, intern begeleider, onderwijskundig begeleider en sportbegeleider vertellen ieder vanuit hun ervaring wat de epilepsie betekent voor het kind en voor hen. De kinderneuroloog vertelt over epilepsie en wat erbij komt kijken. De documentairefilm wordt aangevuld met vier korte inhoudelijke filmpjes over epilepsie van drie tot vier minuten. Er is ook een informatiekaart voor leerkrachten beschikbaar met informatie over epilepsie en hoe te handelen bij epileptische aanvallen.

Klik hier voor het materiaal voor leerkrachten.

Voor leerlingen

Voor kinderen met epilepsie en/of klasgenootjes in de leeftijd 9-12 jaar is een animatiefilm en een lesbrief gemaakt. Dokter Jesse vertelt van alles over (zijn) epilepsie. Toen hij klein was had hij namelijk absences. Maar hij is eroverheen gegroeid en is nu zelf dokter geworden.

Klik hier voor het materiaal voor leerlingen.

Waarom dit materiaal?

Epilepsie komt veel voor op de basisschoolleeftijd. Op iedere basisschool zitten waarschijnlijk wel een paar kinderen met epilepsie. Met name absences komen veel voor, maar deze worden vaak niet herkend omdat ze kunnen lijken op dromerig gedrag. Absences duren vaak kort (3-20 seconden). Iedere keer mist een kind stukjes informatie. Dat kan tot gevolg hebben dat het minder goed gaat functioneren en zich anders gaat gedragen. Ook kunnen er leerproblemen ontstaan. Uit een behoeftenonderzoek onder leerkrachten en Pabo-studenten voorafgaand aan de productie van het materiaal is gebleken dat er nog veel onbekendheid is over epilepsie.

Het materiaal is gratis beschikbaar op www.epilepsie.nl/basisonderwijs