Het proefschrift van Bart van den Munckhof

Het proefschrift van Bart van den Munckhof

7 oktober 2020 Elektrische Status Epilepticus in Slaap

Met financiƫle steun van het Epilepsiefonds deed Bart van den Munckhof een promotieonderzoek naar Epilepsie met Elektrische Status Epilepticus in Slaap (ESES). Het proefschrift dat hij schreef, heeft hij overhandigd aan promotor Kees Braun en co-promotor Floor Jansen.

Wat is ESES?

Epilepsie met Elektrische Status Epilepticus in Slaap (ESES) is een epilepsiesyndroom bij kinderen. Bij ESES is er sprake van vrijwel continue epileptische activiteit tijdens de slaap. Ook hebben kinderen met ESES leer- en gedragsproblemen. Kinderen met ESES kunnen af en toe een zichtbare epileptische aanval hebben, maar de epileptische activiteit tijdens de slaap is meestal onzichtbaar. Terwijl die wel gevolgen heeft voor het kind, en kan leiden tot bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen. Binnen zijn onderzoek wilde Van den Munckhof de volgende vragen beantwoorden:

Hoe kunnen we kinderen met een risico op ESES zo vroeg mogelijk herkennen?

"Het blijkt vaak te gaan om kinderen met een hersenbeschadiging rond de geboorte. Ook blijkt een verhoogde ontstekingsactiviteit in de hersenen bij deze kinderen een rol te spelen."

Wat zijn de oorzaken van ESES en hoe leiden deze tot leer- en gedragsproblemen?

"We ontdekten dat de kwaliteit van de slaap veel minder goed was dan normaal door de epileptische activiteit, vooral bij kinderen met gedragsproblemen."

Wat is de beste behandeling?

"De gebruikelijke medicijnen tegen epilepsie werken vaak niet voldoende. We hebben twee groepen van medicatie gevonden die effectiever zijn. Momenteel wordt dit verder onderzocht in Europees verband. Zo hopen we in de toekomst deze kinderen beter te kunnen behandelen."