Extra call wetenschappelijk onderzoek epilepsie en verstandelijke beperking

24 juni 2019

Het Epilepsiefonds heeft dit jaar de mogelijkheid om in samenwerking met Amerpoort/SBZ een extra subsidie toe te kennen voor een onderzoek op het gebied van epilepsie in combinatie met een verstandelijke beperking.

Het onderzoek moet voldoen aan volgende kenmerken:

  • Het onderzoek moet gericht zijn op verbetering van de behandeling of begeleiding van deze doelgroep
  • Het project moet betrekking hebben op volwassenen met epilepsie en een verstandelijke beperking
  • Het doel is wetenschappelijke publicatie, liefst promotie

De onderzoeker moet deel uitmaken van een groep met ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek moet van start gaan in 2020.

De aanvraag wordt beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad van het Epilepsiefonds. De beslissing over de toekenning wordt op advies van de Wetenschappelijke Adviesraad genomen door de directeur van het Epilepsiefonds en een vertegenwoordiger van Amerpoort/SBZ.

Het maximum subsidiebedrag is € 206.000,­­-. De organisatie Amerpoort/SBZ stelt hiervoor € 125.000,- beschikbaar. De rest van het bedrag wordt aangevuld door het Epilepsiefonds.

Voor de aanvraag kunt u het aanvraagformulier downloaden van onze website. Hier kunt u ook de subsidievoorwaarden van het Epilepsiefonds vinden die van toepassing zijn op deze aanvraag.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 13 september 2019.