Digitale collecteweek start 1 juni

28 mei 2020 Collecteren vanuit huis. Wel zo veilig.

Volgende week start de collecteweek van het Epilepsiefonds. Collectanten gaan dit jaar niet met hun collectebus langs de deuren, omdat het fonds veiligheid voorop stelt. “Dit was geen eenvoudig besluit”, vertelt Joost Wijnhoud, directeur Epilepsiefonds. “De collecteweek is een van de belangrijkste weken van het jaar voor ons fonds. Gelukkig biedt online collecteren uitkomst. Zo kunnen onze collectanten toch collecteren, maar dan vanuit de veiligheid van hun eigen huis.”

Nieuwe kansen

Nieuwe kansen

Dankzij de inkomsten uit de collecteweek kunnen cruciale stappen gezet worden in epilepsie-onderzoek. Het Epilepsiefonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek en biedt hulp en informatie. Eén van de mensen die geholpen is dankzij de steun van het Epilepsiefonds, is de twaalfjarige Matthijs. Hij had vierentwintig uur per dag aanvallen. Pas na een spannende operatie werd hij aanvalsvrij. Zijn moeder, Anne Kien, vertelt: “Hij kreeg de kans om opnieuw te beginnen en ik kreeg mijn zoon terug. Dankzij de inzet van het Epilepsiefonds, hadden de artsen de juiste kennis om hem te helpen." Het Epilepsiefonds gunt iedereen een leven zonder aanvallen. Wilt u ook steunen? Geef dan aan de digitale collectebus via epilepsie.nl/geef.

Over epilepsie

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen. In Nederland leven zo’n 180.000 mensen met de aandoening, waarvan dertig procent veel last blijft houden van aanvallen. Over het ontstaan van epilepsie is nog steeds te weinig bekend. Daarom subsidieert het Epilepsiefonds jaarlijks veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken.