Deelnemers gezocht!

15 februari 2018 Onderzoek naar epilepsie-hulphonden

Halverwege 2018 start het Episode-onderzoek: een onderzoek naar de betekenis van epilepsie-hulphonden voor de gezondheid van mensen met epilepsie. Daarom zijn wij op zoek naar deelnemers.

Nog steeds is er geen wetenschappelijk bewijs voor het effect van hulphonden bij epilepsie. Daar wil het Epilepsiefonds verandering in brengen. Daarom werkt het mee aan het onderzoek Episode dat in opdracht van het Minsterie van VWS wordt uitgevoerd aan de Erasmusuniversiteit.

Nu zijn we zover dat we op zoek kunnen gaan naar deelnemers. Deze krijgen ten tijde van het onderzoek (kosteloos) een hulphond toegewezen en worden gevraagd een aanvalsdagboek bij te houden en elke drie maanden een vragenlijst in te leveren. Niet iedereen kan echter zomaar meedoen. De precieze onderzoekscriteria leest u in onderstaande flyer.