Deelnemers gezocht voor onderzoek epilepsie-hulphonden

21 januari 2019

Epilepsie-hulphonden worden getraind om ondersteuning te bieden tijdens en direct na een epileptische aanval. Op dit moment is er onvoldoende kennis over wat een epilepsie-hulphond precies betekent voor de gezondheid en het welzijn van patiënten met epilepsie waarbij medicatie niet werkt. Daarom gaf het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht onderzoek te doen naar de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden. Voor deze studie worden 35 deelnemers gezocht.

Nog steeds wordt circa dertig procent van de mensen met epilepsie niet aanvalsvrij met medicijnen. In sommige gevallen kunnen deze patiënten wellicht baat hebben bij een epilepsie-hulphond. De training van een epilepsie-hulphond is afhankelijk van de behoeften van de patiënt. Zo kan de hond getraind worden om een alarmknop te activeren, de patiënt in een zijligging te leggen, en medicijnen of een telefoon aan te geven. De epilepsie-hulphond kan ook getraind worden om gevaarlijke situaties te vermijden, zoals het betreden van een trap, het lopen langs een rivieroever, of het oversteken van de straat. Hierdoor kan een epilepsie-hulphond een gevoel van veiligheid bieden en de afhankelijkheid van anderen verminderen.

Bent u 18 jaar of ouder, en heeft u gemiddeld twee of meer epileptische aanvallen per week, dan komt u mogelijk in aanmerking om mee te doen aan het onderzoek. Deelnemers aan het onderzoek krijgen (kosteloos) een epilepsie-hulphond. Wanneer u de hond krijgt wordt door een loting bepaald, dit kan tussen de zes en de dertig maanden duren. Gedurende het onderzoek, dat drie jaar zal duren, houdt u een aanvalsdagboek bij en vult u vragenlijsten in over onder andere uw gezondheid en welzijn.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op www.imta.nl/episode. Ook kunt u contact opnemen met Valérie Wester: e-mail: wester@eshpm.eur.nl, telefoon: 010-4088026.