Aanvalsdetectie: leenregeling

Hebt u al enige tijd geregeld epileptische aanvallen waarbij alarmering van groot belang is en gebruikt u al geruime tijd medicijnen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een leenregeling om bepaalde apparatuur 3 maanden uit te proberen.

Aanvalsdetectie en -alarmering (alarmering bij aanvallen) wordt gebruikt om aanvallen te registreren, zodat de omgeving hulp kan bieden als dat nodig is. Een detectie- en alarmeringsapparaat signaleert een epileptische aanval en geeft dan een alarm af. Zo kan het apparaat levensbedreigende situaties bij aanvallen met bewustzijnsdaling of -verlies proberen te voorkomen.

Alarm voor wie een aanval voelt aankomen

Als iemand een epileptische aanval voelt aankomen, voldoet vaak een eenvoudig alarmsysteem of gps-systeem waarbij de persoon met de aanval op een knop moet drukken. Een alarm- of zorgcentrale krijgt dan een melding of er wordt doorgeschakeld naar een (mobiele) telefoon.

Alarm voor wie een aanval niet voelt aankomen

Voor aanvallen met bewustzijnsverlies die iemand niet voelt aankomen, bestaat op dit moment redelijk betrouwbare apparatuur bij tonisch-clonische aanvallen, (langdurende) tonische aanvallen en hypermotore aanvallen. Een bedmatje, pols- of armband reageert bijvoorbeeld op de heftige bewegingen die gepaard gaan met een tonisch-clonische aanval. Een detectieapparaat kan echter nooit garanderen dat iedere aanval gemeld wordt. Overleg met uw neuroloog of zo'n apparaat in uw situatie geschikt en noodzakelijk is.

Wordt alarmeringsapparatuur vergoed?

Aanvalsalarmering voor epilepsie wordt niet standaard vergoed door de zorgverzekeraars. Als u er over denkt om een alarmeringsapparaat aan te schaffen, is het echter verstandig om dit toch bij uw verzekeraar na te vragen omdat de voorwaarden van uw verzekering kunnen veranderen. Op dit moment vergoeden alleen Ohra, Delta Loyd en CZ het Emfitmatje in bepaalde aanvullende verzekeringen op indicatie van een epilepsiecentrum. Overigens is dit soort apparatuur maar voor een kleine groep mensen nodig en zinvol. De meeste mensen worden met medicijnen aanvalsvrij, daarom wordt meestal eerst afgewacht of de behandeling aanslaat.

Epilepsiealarm 3 maanden op proef

Veel verzekeraars vergoeden detectie- en alarmeringsapparatuur voor epileptische aanvallen niet. Bovendien is de uitprobeerfase van 2 weken bij leveranciers bij epilepsie vaak te kort om te beoordelen of het apparaat geschikt is. Het Epilepsiefonds biedt daarom voor donateurs én mensen die donateur worden, de mogelijkheid om bepaalde apparatuur 3 maanden uit te proberen voordat tot aanschaf wordt overgegaan. Het Epilepsiefonds heeft met 3 leveranciers afspraken gemaakt over het lenen van alarmeringsapparatuur. Het fonds neemt de kosten voor de leenperiode voor rekening (€ 150,-). Aan dit aanbod is een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarden deelname

  • Deze regeling geldt alleen bij tonisch-clonische, (langdurende) tonische en hypermotore aanvallen.
  • U moet geregeld en al geruime tijd dit type aanvallen hebben en hier al geruime tijd medicijnen voor slikken.
  • Als u niet voldoet aan deze eerste twee voorwaarden, kan de behandelend neuroloog verklaren dat er medisch gezien een grote noodzaak bestaat, bijvoorbeeld vanwege het gevaar op een status epilepticus.
  • Het Epilepsiefonds heeft met 3 leveranciers afspraken gemaakt. Het gaat om apparatuur van de leveranciers Vahlkamp (Epi-Watcher), Quo Vadis Nederland (Epi-Care, Emfit, Epi-Care Free) en Livassured (NightWatch).
  • U moet zelf contact opnemen met het Epilepsiefonds. Na een eerste gesprek vult u een aanvraagformulier in dat u naar het fonds stuurt. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier nemen wij in behandeling. Wij streven ernaar om de procedure bij het Epilepsiefonds binnen maximaal 3 weken af te ronden. Op het vervolg, de verwerkingstijd bij de leverancier, heeft het fonds geen invloed.
  • U bent of wordt donateur van het Epilepsiefonds voor minimaal € 30,- per jaar.
  • U bent bereid om in de toekomst een (aantal) vragenlijst(en) in te vullen over het gebruik van aanvalsdetectie.
  • U kunt 1 maal deelnemen aan dit project.

Het apparaat is tijdens de proefperiode geen vervanging voor andere manieren om aanvallen te detecteren. Het Epilepsiefonds kan niet aansprakelijk gesteld worden bij letsel of overlijden tijdens de proefperiode of daarna.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar meer informatie over aanvalsdetectie of epilepsiealarmen? Neemt u dan telefonisch contact op met Ursula de Wit, 030 634 40 63, keuze 1 (werkdagen: woensdag en donderdag de hele dag en vrijdag alleen in de ochtend). Ursula is tot en met 30 september op vakantie. Voor algemene vragen over aanvalsdetectie kunt u de Epilepsie Infolijn bellen: 030 634 40 64 (op werkdagen van 9.30 - 16.00 uur).