Individuele subsidie

Door epilepsie kunt u voor extra kosten komen te staan. Voor deze extra kosten kunt u bij het Epilepsiefonds een individuele subsidie aanvragen. U kunt dan denken aan een bijdrage voor een aanvalsdetectieapparaat, een inductiekookplaat, of speciale voorzieningen in de badkamer. De subsidie geldt voor voorzieningen en kosten die (medisch) noodzakelijk zijn door de epilepsie, die u zelf niet kunt betalen en die nergens vergoed worden. In de voorwaarden leest u hier meer over. 

Regelingen

Op www.regelhulp.nl staat een overzicht van regelingen waar u een beroep op kunt doen. Soms vergoedt uw ziektekostenverzekering de kosten, soms de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De organisatie MEE of een maatschappelijk werker kan u adviseren waar u het beste met uw vraag kunt aankloppen.

Voorwaarden

De subsidie kan aangevraagd worden voor voorzieningen en kosten die (medisch) noodzakelijk zijn door de epilepsie, die nergens vergoed worden en die u zelf niet kunt betalen. De aanvragen moeten voldoen aan onze voorwaarden. U kunt 1 keer per 2 jaar een aanvraag indienen. Of de aanvraag wordt toegekend, wordt per geval beoordeeld. Dit geldt ook voor de hoogte van de eventuele subsidie. De subsidies zijn verder inkomensafhankelijk. Vanaf 1 januari 2013 wordt geen subsidie meer verstrekt voor aangepaste auto's en busjes.

Subsidie aanvragen?

Lees eerst de voorwaarden individuele subsidie. Wilt u daarna subsidie aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar het Epilepsiefonds. Alleen volledig ingevulde formulieren met recente medische verklaring kunnen wij in behandeling nemen.