Organisaties epilepsiebestrijding

Behalve het Epilepsiefonds zijn er in Nederland nog andere organisaties die zich inzetten voor mensen met epilepsie.

Nederlandse Liga tegen Epilepsie (Liga)

Nederlandse Liga tegen Epilepsie (Liga)

De Liga is de vereniging van professionals in de epilepsiezorg. Leden van de Liga zijn onder andere (epilepsie)verpleegkundigen, epilepsieconsulenten, maatschappelijk werkers, neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen, artsen verstandelijk gehandicapten, verpleeghuisartsen, revalidatieartsen. De Nederlandse Liga tegen Epilepsie is onderdeel van de International League Against Epilepsy.

Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe

Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe

Kempenhaeghe is een expertisecentrum voor epilepsie, slaapproblemen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

SEIN is een kennis- en expertisecentrum dat gespecialiseerde zorg en behandeling, onderwijs en woonvoorzieningen biedt voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. Daarnaast is SEIN een onderzoekscentrum dat wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie doet.

Overige patiëntenverenigingen en websites

Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen
De Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen streeft naar een optimale behandeling en kwaliteit van leven voor patiënten met het Dravetsyndroom in Nederland en Vlaanderen.

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN)
De STSN is een landelijke, internationaal samenwerkende organisatie van mensen met Tubereuze Sclerosis Complex (TSC), hun partners, ouders of verzorgers en familieleden en van bij de STSN aangesloten deskundigen.

Stichting Ouder Support, ouders van kinderen met moeilijk instelbare epilepsie of een epilepsiesyndroom (SOS MIE&S)
SOS MIE&S is een stichting voor en door ouders van kinderen met een moeilijk instelbare vorm van epilepsie.

VeraVitaal Foundation
VeraVitaal Foundation verschaft informatie over het omgaan met epilepsie en richt zich hierbij op jongeren met epilepsie en hun direct betrokkenen.