GEANNULEERD: Epilepsie Café regio Dordrecht Rijnmond

In verband met de adviezen en maatregelen rondom het corona virus, hebben wij besloten alle Epilepsie Cafés voor maart en april op te schorten. Als Epilepsiefonds vinden wij het onverantwoordelijk om activiteiten door te laten gaan die nu een groter risico met zich meebrengen, vooral voor mensen met een verminderde weerstand wat voor sommige mensen met epilepsie geldt. De activiteiten vanaf mei gaan vooralsnog door, maar daarover zullen wij in april besluiten, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het corona virus.

GEANNULEERD: Epilepsie Café regio Dordrecht Rijnmond

Het Epilepsie Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook professionals en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.

De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan daarbij centraal. Kortom: heb jij vragen over epilepsie, of wil jij gewoon eens in contact komen met lotgenoten?

Je bent van harte welkom.

Gedurende de avond is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Afhankelijk van het thema zijn er deskundigen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. Denk hierbij aan neurologen, epilepsieverpleegkundigen, medewerkers van de LWOE en ervaringsdeskundigen.

Zaal open om 19.00 uur
Toegang is gratis, koffie en thee staan klaar.

Er is een collectebus aanwezig, vriendelijk vragen wij een kleine financiële bijdrage om de kosten te dekken.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marrie Kuijper, telefoon: 078 - 616 60 60. Ook kan je per e-mail informatie opvragen: dordrecht@epilepsiecafe.nl

Graag aanmelden via e-mail zodat wij weten hoeveel mensen er komen. Maar je kan altijd op het laatste moment komen zonder aanmelding.

Details

Prijs: gratis
Tijd: 19:30 - 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Datum: Dinsdag 14 april 2020
Locatie:

Het Polderwiel
Dudokerf 58
3315 KA  Dordrecht

Aanmelden