Heftruck

Er gelden geen wettelijke regels als u epilepsie hebt en op een heftruck wilt rijden. Om verantwoord een heftruck te kunnen besturen, geldt een aantal aandachtspunten. Deze hebben te maken met uw type aanvallen. Voor een vorkheftruck moet u echter wel een T-rijbewijs hebben. Deze valt namelijk onder de MMBS'en.

Een heftruck besturen en epilepsie

Alle heftruckchauffeurs zijn wettelijk verplicht om een instructie te volgen. Alleen wordt niet precies vermeld hoe deze instructie eruit moet zien. Als er een ongeluk gebeurt, moet het bedrijf de Arbeidsinspectie ervan kunnen overtuigen dat er een goede instructie is geweest. Een certificaat of rijvaardigheidsbewijs is dus niet verplicht, maar voldoende instructie wel. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor voldoende opleidingsniveau van de chauffeurs.

Eigen verantwoordelijkheid
Er zijn geen wettelijke regels voor het besturen van een heftruck bij epilepsie. Dat wordt aan de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder overgelaten. Maar als u nog aanvallen hebt met bewustzijnsverlies dan is het niet verstandig om een heftruck te besturen. Mogelijk bent u niet verzekerd. U kunt overwegen om de wettelijke regels van het autorijbewijs te volgen. Ook is het verstandig contact op te nemen met uw verzekering. Bespreek uw persoonlijke situatie in ieder geval met uw neuroloog en bedrijfsarts.

LBT's en MMBS'en
Sinds 1 juli 2015 is het T-rijbewijs verplicht voor alle bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT's) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS'en) die op de openbare weg rijden. Mensen met epilepsie moeten voldoen aan de Eisen regeling geschiktheid 2000.