Zwangerschap

Mensen met epilepsie die een kinderwens hebben, doen er verstandig aan die ruim van tevoren te bespreken met de behandelend arts. De meeste mensen met epilepsie kunnen gewoon kinderen krijgen. De kans dat het kind ook epilepsie heeft, is in sommige gevallen iets groter dan normaal. Ook de kans dat het kind door de medicijnen aangeboren afwijkingen heeft, ligt iets hoger dan normaal. In de meeste gevallen zal er met het kind niets aan de hand zijn.

Belangrijke feiten over epilepsie en zwangerschap

 • Bespreek een kinderwens ruim een jaar vóór de gewenste zwangerschap met de neuroloog.
 • De invloed van zwangerschap op de epileptische (aanvallen) valt meestal niet te voorspellen.
 • Anti-epilepticagebruik van de moeder maakt de kans op een afwijking van het kind wat groter dan normaal. Het middel valproaat wordt afgeraden bij meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden.
 • Anti-epilepticagebruik door de vader heeft voor zover bekend geen invloed.
 • Het gebruik van anti-epileptica blijft vaak noodzakelijk om epileptische aanvallen te onderdrukken. Een (grote) aanval kan risico's met zich meebrengen, voor zowel de moeder als het kind.
 • Als het nodig is, is het van belang de medicijnen tijdig, dus ruim vóór de zwangerschap, aan te passen.
 • Als dat mogelijk is, wordt gestreefd naar monotherapie (één medicijn) in een zo laag mogelijke dosis.
 • De totale dosis van anti-epileptica moet verspreid over de dag worden ingenomen, liefst drie maal daags gedoseerd. Dit om pieken in de bloedspiegel te voorkomen.
 • Gebruik van foliumzuur wordt aanbevolen.
 • Vrouwen met epilepsie komen in aanmerking voor prenataal onderzoek (echo en/of vruchtwateronderzoek).
 • Bij vragen over erfelijkheid kan een klinisch geneticus (dit is een erfelijkheidsdeskundige) advies geven. Deze kan ook voorlichting geven over welke afwijkingen er bij de verschillende anti-epileptica kunnen voorkomen en hoe hoog de risico's zijn. Meer hierover staat bij Erfelijkheid en in de uitgave Epilepsie en erfelijkheid.

  Meer informatie over zwangerschap met epilepsie vindt u in de brochure Epilepsie en zwangerschap.

Bent u in verwachting en wilt u meewerken aan onderzoek?

Als u zwanger bent en anti-epileptica gebruikt, kunt u deelnemen aan het EURAP onderzoek. Het EURAP onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de effecten die de anti-epileptica hebben op het ongeboren kind. De verzamelde gegevens zijn van groot belang om in de toekomst de risico's voor het kind nog verder te kunnen beperken.

Bent u zwanger, of hebt u een kinderwens, dan vragen wij u om uw medewerking. U kunt daarvoor contact opnemen met uw behandelend arts, of u kunt rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van het EURAP onderzoek EURAP-pREGnant onderzoek (telefoonnummer 073 64 697 00, e-mail eurap@lareb.nl). Meer informatie vindt u op de website van Lareb.