Erfelijkheid

Hoewel duidelijk is dat erfelijkheid een rol kan spelen bij epilepsie, is er nog veel onbekend. Wel is bekend dat sommige vormen van epilepsie sterker erfelijk zijn bepaald dan andere. Omdat er verschillende vormen bestaan, ligt de kans dat een kind epilepsie krijgt als een van de ouders epilepsie heeft tussen de 0 en 50%. Gemiddeld ligt het risico ongeveer tussen de 2 en 8%.

Epilepsie in de familie

Het maakt voor de kans op epilepsie bij het kind overigens niets uit of de man of de vrouw epilepsie heeft. De kans op een kind met epilepsie wordt groter als de aandoening bij meer mensen in één familie voorkomt. De kans groeit nog eens als dit bij beide ouders speelt. Epilepsie kan ook deel uitmaken van een ander (erfelijk) ziektebeeld. Daardoor kan het risico groter worden, soms 25 tot 50%.

Vragen over erfelijkheid

Als u vragen hebt over erfelijkheid en epilepsie, kunt u die het beste ruim vóór u zwanger wilt worden bespreken met de behandelend arts. Die kan u eventueel doorverwijzen naar een van de universitaire medische centra voor erfelijkheidsonderzoek. Meer informatie leest u in de uitgave Epilepsie en erfelijkheid. U vindt hierin ook de adressen van de centra waar erfelijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Hebt u vragen over epilepsie en zwangerschap dan kunt u de uitgave die hieronder staat downloaden.