Digitaal collecteren

Bent u niet in de gelegenheid om mee te lopen met de collecte maar wilt u wel het Epilepsiefonds steunen? Dan zijn er genoeg andere mogelijkheden om ons te helpen. Maak bijvoorbeeld uw eigen online collectebus aan!

Collecteren via internet

Wist u dat u ook online kunt collecteren? Hier hebt u een Facebook-profiel voor nodig. Na het aanmaken van een digitale collectebus krijgt u een link om te delen op uw sociale mediaprofielen. Zo nodigt u uw sociale netwerk uit om geld te doneren. Op deze manier collecteert u voor het Epilepsiefonds, maar dan vanaf uw computer!

Maak hier uw eigen digitale collectebus aan