Bedrijfsdonaties en sponsoring

Uw bedrijf kan het Epilepsiefonds helpen met een eenmalige donatie. Ook meer structurele steun, in de vorm van een donateurschap, fonds op naam of sponsoring, behoort tot de mogelijkheden. Dit kan fiscale voordelen hebben voor uw onderneming!

Donaties

Uw gift helpt ons in de strijd tegen epilepsie. Doneer eenmalig via het online donatieformulier of maak uw bijdrage over op IBAN NL83 INGB 0000 2221 11. Biedt uw bedrijf liever structurele steun? Denk dan eens aan een donateurschap of fonds op naam. Onze adjunct-directeur Rob van de Weerd vertelt u graag meer over de mogelijkheden. Bel 030 634 40 63 of e-mail vdweerd@epilepsiefonds.nl.

Sponsoring van projecten en activiteiten

Als bedrijf kunt u ervoor kiezen om een bepaalde activiteit of (onderzoeks)project van het Epilepsiefonds te sponsoren. Fondsenwerver Manon Gommers bespreekt graag de beste samenwerkingsmogelijkheid met u. In overleg bekijken we ook wat het fonds voor uw bedrijf kan betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van zichtbaarheid en media-aandacht. Bel 030 634 40 63 of e-mail gommers@epilepsiefonds.nl.

Fiscale voordelen

Het Epilepsiefonds is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften en sponsoring zijn in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Vraag uw accountant naar de fiscale voordelen die mogelijk van toepassing zijn voor uw bedrijf.