Schenken met belastingvoordeel

Met een periodieke gift steunt u het Epilepsiefonds voor minimaal 5 jaar. Jaarlijks schenkt u een vast bedrag. Dit bedrag is volledig aftrekbaar van de belasting. Zo snijdt het mes aan 2 kanten: wij kunnen voor een langere periode rekenen op inkomsten voor de epilepsiebestrijding en u profiteert van extra belastingvoordeel.

Periodieke gift

Om uw periodieke gift af te mogen trekken van de belasting, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en het Epilepsiefonds.
 • U schenkt elk jaar een vast bedrag (minimaal € 50,- per jaar).
 • U maakt dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar over.

Afhankelijk van uw inkomen kan het belastingvoordeel bij een periodieke gift oplopen van 37% tot maximaal 52%. Bij een jaarlijkse gift van bijvoorbeeld € 250,- krijgt u dan € 130,- terug van de belasting.

Schriftelijke overeenkomst

Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen in een overeenkomst met het Epilepsiefonds. Dit regelt u heel eenvoudig:

 • Download de overeenkomst tot periodieke schenking van het Epilepsiefonds.
 • Lees de toelichting zorgvuldig en vul het formulier volledig in.
 • Stuur de overeenkomst in tweevoud naar:
  Epilepsiefonds
  Antwoordnummer 2623
  3970 VJ HOUTEN
  U ontvangt 1 exemplaar ondertekend retour.

Notaris

Tot 2014 was een periodieke gift alleen aftrekbaar als deze was vastgelegd bij de notaris. Voor periodieke giften vanaf 2014 is dit niet meer nodig. Een ondertekende schriftelijke overeenkomst is voldoende. Wilt u uw gift toch liever vastleggen in een notariële akte? Neemt u dan contact op met Rob van de Weerd via 030 634 40 63 of vdweerd@epilepsiefonds.nl.

ANBI

Het Epilepsiefonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Goede doelen die bij de Belastingdienst zijn geregistreerd als ANBI hoeven geen erf- en schenkbelasting te betalen. Uw gift komt dus volledig ten goede aan de epilepsiebestrijding.

Meer informatie over periodieke giften

Op de website van de Belastingdienst vindt u algemene informatie over periodieke giften. Wilt u meer weten over periodieke giften aan het Epilepsiefonds? Neemt u dan contact op met Rob van de Weerd via 030 634 40 63 of vdweerd@epilepsiefonds.nl.