Wat gebeurt er met het geld uit de collectebus?

Jouw hulp als collectant is enorm belangrijk. Mede dankzij jou kan het Epilepsiefonds zich blijven inzetten voor mensen met epilepsie. In dit filmpje laten wij zien waarom jouw inzet onmisbaar is!