Wat gebeurt er met het geld uit de collectebus?

Uw hulp als collectant is enorm belangrijk. Mede dankzij u kan het Epilepsiefonds zich blijven inzetten voor mensen met epilepsie. In dit filmpje laten wij zien waarom uw inzet onmisbaar is!