Omschrijving

 

Waar bestaat het systeem uit?

NightWatch bestaat uit een armband die draadloos verbonden is met een kastje (het basisstation).

Hoe werkt het?
De armband meet de hartslag en bewegingen van de drager terwijl deze in bed ligt. en geeft een alarm bij aanvallen met schokken.
NightWatch is speciaal ontworpen om gevaarlijke epileptische aanvallen te herkennen, zoals:
• tonisch-clonische aanvallen (met heftige schokken);
• hypermotore aanvallen (met veel beweging);
• tonische aanvallen die langer dan 30 seconden duren (het lichaam verstijft).
Als NightWatch zo’n aanval opmerkt, stuurt het een signaal naar het basisstation. Deze geeft dan een alarm. Alarmen kunnen ook naar een mobiele telefoon of oproepsysteem doorgestuurd worden.
 
Andere functies/bijzonderheden
De NightWatch registreert de aanvallen en kan een dagboek bijhouden van de alarmen. Dit kan alleen als de NightWatch verbonden is met internet. De gebruiker kan het dagboek bekijken via de NightWatch portal.
 
Voor wie?
NightWatch is geschikt voor kinderen ouder dan 4 jaar en volwassenen.

Ruimte voor specificaties

Onderzoeken
Arends J., Thijs R.D., Gutter T. et al. Multimodal nocturnal seizure detection in a residential care setting: A long-term prospective trial. Neurology 2018; 91:1-10. doi: 10.1212/WNL.0000000000006545
 
Een studie met 28 personen tussen 15 en 67 jaar met nachtelijke klinisch urgente aanvallen (tonisch-clonische, hyperkinetische en langer durende (>30s) tonische aanvallen). Het onderzoek werd uitgevoerd in een begeleidwonensetting met videobewaking. De deelnemers droegen de NightWatch gemiddeld ruim 50 nachten.
• Ongeveer 85% van deze aanvallen merkte het apparaat op.
• Er was gemiddeld 1 vals (onterecht) alarm per 5 dagen.

 
Westrhenen A. van, Lazeron R.H.C., Dijk J.P. van et al., Multimodal nocturnal seizure detection in children with epilepsy: a prospective, multicenter, long term, in-home trial. Epilepsia 2023; May 17. doi:10.1111/epi.17654
 
Een studie met 51 kinderen van 4-16 jaar uitgevoerd in de thuissituatie.
• Ongeveer 90% van alle klinisch urgente aanvallen werd gedetecteerd/opgemerkt.
• Het aantal valse (onterechte) alarmen was 0,04 per uur.
• Ouders gaven aan dat ze minder stress hadden na het gebruik van de NightWatch: ze rapporteerden lagere stressscores.

 
 
Lazeron RHC, Thijs RD, Arends J, Gutter T, Cluitmans P, Van Dijk J, Tan FIY, Hofstra W, Donjacour CEHM, Leijten F; Dutch Tele-Epilepsy Consortium. Multimodal nocturnal seizure detection: Do we need to adapt algorithms for children? doi: 10.1002/epi4.12618
 
Dit onderzoek was bedoeld om te valideren (controleren) of het algoritme voor kinderen goed werkt. Op basis van de resultaten werd het algoritme iets aangepast. Deze aanpassing bleek in dit onderzoek goed te werken, maar er was nog wel extra onderzoek nodig met nieuwe proefpersonen. Dit extra onderzoek werd in 2023 gepubliceerd en bevestigde de positieve resultaten van het aangepaste algoritme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding SEIN & Kempenhaege