Volg ons op LinkedIn
Volg ons op Youtube
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Epilepsie
Naar www.epilepsiefonds.nl
Print

PPEA'S (pseudo-aanvallen)

Wat vroeger ook wel pseudo-, spannings- of functionele aanval werd genoemd wordt nu officieel aangeduid met de term PPEA (psychogene pseudo-epileptische aanval).

De verschijnselen van deze aanvallen lijken op epileptische aanvallen, maar berusten op psychologische of emotionele oorzaken. Epileptische aanvallen en PPEA´s komen nogal eens samen voor bij één persoon.

 

Twee soorten

Bij de PPEA-aanvallen wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdgroepen:

De eerste groep heet in het Engels 'abreaction'. Het zijn aanvallen met heftige emotionele uitingen en bewegingsonrust, waarbij geluiden worden geproduceerd en wilde (meestal niet-ritmische schokkende) bewegingen ontstaan.

De tweede groep bestaat uit aanvallen met alleen een bewustzijnsdaling, waarbij de betrokkene soms glijdend onderuitzakt als een 'stervende zwaan'. In het Engels ook wel 'swooning' genoemd.

 

Lastige diagnose

De diagnose wordt gesteld met behulp van videobeelden in combinatie met een EEG (video-EEG-monitoring). Als het EEG tijdens de aanval gepaard gaat met specifieke veranderingen is het een epileptische aanval. Als waarschijnlijk geen sprake is van epilepsie, is onderzoek naar verschillende psychiatrische oorzaken noodzakelijk. Als psychiatrische oorzaken van PPEA´s worden onder meer genoemd: angststoornissen, paniekstoornissen en posttraumatische stressstoornissen. Herbelevingen van bijvoorbeeld incestervaringen leiden nogal eens tot het type aanvallen dat hier eerder benoemd is als 'abreaction'.

 

Geen aanstellerij

Door slechte koppeling van bewustzijn en onbewuste emoties ontstaan er lichamelijke verschijnselen of gedragingen die lijken op een neurologische hersenfunctiestoornis. Deze psychiatrische hersenfunctiestoornissen zijn niet te meten met moderne technieken. Het is belangrijk om mensen met dit soort aanvallen serieus te nemen en de aanvallen niet als aanstellerij te beschouwen.

 

Behandeling

Hoe PPEA´s behandeld moeten worden, hangt af van de psychiatrische diagnose. De mogelijkheden liggen op het gebied van psychotherapie, medicatie en maatschappelijke aanpassingen. De resultaten van de behandeling in diverse onderzoeken lopen zeer uiteen. Een belangrijk deel van de mensen wordt zonder behandeling aanvalsvrij, kort nadat ze geïnformeerd zijn over de diagnose. Slechts circa veertig procent van de volwassenen is met behandeling aanvalsvrij na circa twee à drie jaar. Bij kinderen en adolescenten ligt dit gelukkig veel hoger, zeker tachtig procent. De noodzaak intensiever te zoeken naar de ontstaanswijze en de behandelingsmogelijkheden van dit ziektebeeld wordt onderkend. De mensen die eraan lijden kunnen grote maatschappelijke gevolgen ondervinden.